De fiscus brengt een aangepaste huurwaarde naar voor op basis van vergelijkingspunten. De rechter vindt dit objectief en klaarblijkelijk kan de belastingplichtige daar weinig tegenover zetten (Rb. Antwerpen 23/05/2016).