Uitbreng nadat vennoten van de bvba een inbreng hebben gedaan ter afbetaling van de schulden (kapitaalverhoging of rekening-courant?: de beslissing bevat tegenstrijdigheden): de combinatie inbreng en uitbreng is volgens Vlabel een koop-verkoop (of uitonverdeeldheidtreding ingeval van een vooraf bestaande onverdeeldheid) (Vlabel 18049) https://www.belastingen.vlaanderen.be/vb-18050-opstalrecht-gebouweneigen-grond-inbreng-gevolgd-door-schenking-aan-stiefkind