Uitbreng voldoet aan uitzondering maar blijkt tegen betaling te zijn. 100% van de constructies waren eigendom van de bvba en 2/3de van de grond ook. Het resterende 1/3de was eigendom van de vennoten (twee echtgenoten) => verkooprecht op de opstallen en verdeelrecht op 2/3de van de grond (niet expressis verbis verduidelijkt dat de onverdeeldheid niet is opgehouden te bestaan) (Vlabel 18049) https://www.belastingen.vlaanderen.be/vb-18050-opstalrecht-gebouweneigen-grond-inbreng-gevolgd-door-schenking-aan-stiefkind