Verbouwingswerken met btw?: alleen het lot van het vooraf bestaande onroerend goed is relevant voor de heffingsregels (Vlabel 18049) https://www.belastingen.vlaanderen.be/vb-18050-opstalrecht-gebouweneigen-grond-inbreng-gevolgd-door-schenking-aan-stiefkind