Een onderscheid moet worden gemaakt of het onroerend goed destijds ingebracht is door de verkrijgende vennoten dan wel door de vennootschap werd aangekocht met registratierechten: hierbij een voorbeeld van een historische inbreng met een pro rata terugneming (aan 100% => enkel vast recht verschuldigd) (Vlabel 18048)