Een privé-persoon (geen eenmanszaak) bouwt ten private titel een beroepsmatig pand met de insteek nadien het vruchtgebruik op de nieuwbouw onder btw te vestigen ten voordele van zijn vennootschap. Om redenen van niet-fiscale aard gaat dit niet door en wordt nadien (op de valreep) geopteerd voor onroerende leasing. Btw-aftrek wordt niet aanvaard aangezien de betrokkene ten tijde van de oprichting nog geen btw-plichtige was (Rb. Antwerpen 2 november 2018)