Een klassiek geval waarbij de eenmanszaak wordt overgedragen aan een vennootschap onder het regime van artikel 11 jo. 18 § 3 Wbtw, zij het dat het (gemengd gebruikt) onroerend goed niet mee overgaat in eigendom en enkel wordt verhuurd. Het Hof van Cassatie bevestigt het administratieve standpunt dat een btw-herziening zich opdringt (Cass. 24 november 2017)