In de lijn van gezaghebbende rechtspraal, oordeelt het Brusselse Hof dat voor de vaststelling van meerwaardes op private eigendommen, de uitgevoerde eigen werken (+ bouwmaterialen) niet mogen worden opgeteld bij de aanschaffingswerken, zodat de belastbare meerwaarde toch groter uitvalt (Brussel 28 maart 2018)