In het advies van de Raad van State bij het wijzigende KB, wordt scherpe kritiek geuit op de wijze waarop besloten wordt om de factor 2 te veralgemenen. Deze zou bijzonder pover onderbouwd zijn, wat de rechtsgrond wankel zou maken (zie ook J. Van Dyck, […], Fiscoloog 2019, afl. 1594, p. 1)