Annotatie in de rechtsleer bij enkele recente gerechtelijke uitspraken, met kritische analyse omtrent vermeende primauteit van uitbrengregels. Zie van dezelfde hand ook T. De Clerck, “Hof van beroep volgt (streng) standpunt fiscale administratie: in geval van onroerende verkrijging door vennoten is verkooprecht verschuldigd”, noot onder Gent 19 juni 2018, T.F.R. 2019, afl. 554, p. 81)