Het 7%-tarief kan in principe enkel genoten worden indien het “aangekochte pand” voldoet aan de wettelijke voorwaarden, terwijl het aangekochte pand in deze zal worden afgebroken (en dus niet meer aan de voorwaarden kan voldoen). Niettemin aanvaardt Vlabel de toepassing van de verlaagde tarieven op basis van de ratio legis (standpunt 19001)