Antwerps Hof aanvaardt waardering vruchtgebruik volgens de methode Ruysseveldt aangezien deze algemeen aanvaard is en de fiscus het tegendeel niet bewijst (Antwerpen 6 februari 2018, Antwerpen 6 februari 2018 en Antwerpen 27 februari 2018)