Hof verwerpt vergelijkingspunten van de administratie aangezien ze niet objectief verifieerbaar zijn en omdat ze na een eerste analyse ook inconsistenties bevatten (Antwerpen 2 februari 2018 en Antwerpen 27 februari 2018)