Verhuurd appartement in vruchtgebruik in Bredene: naar verluidt zullen huuropbrengsten niet volstaan om winstgevend te worden. Hof aanvaardt kostenafrek omdat kosten gedragen om inkomsten te verkrijgen en winstgevendheid geen voorwaarde is van artikel 49 WIB 1992 (Antwerpen 27 februari 2018)