Hof aanvaardt methode Ruysseveldt, zij het op voorwaarde dat de bijkomende kosten nog worden uitgefilterd (Antwerpen 6 februari 2018)