Indien een vereenvoudigde boekhouding wordt gevoerd, er enkel afgeschreven wordt op het gebouw en geen waardevermindering is genomen op de grond, is enkel het gebouw beroepsmatig gebruikt en dus belastbaar bij verkoop (Cass. 21 juni 2018) Volgens het Grondwettelijk Hof houdt dit geen discriminatie in (GW Hof 28 mei 2020)