Feitelijk toepassingsgeval (Gent 11 december 2018)