Toch belastbaar als beroepsinkomen en niet als (gedeeltelijk) onroerend inkomen als de activiteit ronduit beroepsmatig is (cf. artikel 37 WIB 1992) (Antwerpen 30 oktober 2018)