Boeiende rechtspraak waarbij wordt vastgesteld dat de kwalificerende werken minstens 60% van de verkoopwaarde van het gebouw bedragen. Iets te oppervlakkige benadering van de beoordeling van de 97,50%-grens voor de bepaling van het recht van aftrek bij de vestiging van het erfpachtrecht (Rb. Luik 11 juni 2018)