Onbewoonbaarheid gevolgd door een scheiding is een sociale reden waardoor een woning niet feitelijk bewoond werd maar voor de toepassing van de vrijstelling toch als bewoond mag worden aanzien (Antwerpen 30 oktober 2018)