Hof van Cassatie bevestigt dat voor overnemende vennootschap, ingeval van een belastingvrije fusie, enkel de verliezen t.e.m. de afsluitdatum van het laatst voleindigde belastbaar tijdperk moeten worden beperkt (Cass. 25 januari 2019). Daarnaast zou per ongeluk ook een onderdeel niet gepubliceerd zijn waarin het Hof zou hebben gesteld dat de fiscale netto-waarde van de overnemende vennootschap moet worden berekend op datum van diezelfde afsluiting van het laatste belastbare tijdperk voorafgaand aan de fusie (S. Gommers, “Cassatie toch duidelijk over scharniermoment fiscale nettowaarde”, Fiscoloog 2019, afl.1602, p.6).