Het arrest maakt een toepassing van Europese rechtspraak inzake de maatstaf van heffing. Indien de ontwikkelaar een subsidie heeft verkregen, kan deze onder omstandigheden deel uitmaken van de maatstaf van heffing en aan btw onderworpen worden. Vereiste is dat de subsidie rechtstreeks verband houdt met de prijs en de verkoper in staat stelt om aan een lagere prijs te verkopen dan normaal. Aangezien de feitenrechters hadden vastgesteld, aan de hand van een vergelijkende prijsstudie, dat deze units zeker niet beneden de marktprijs waren verkocht, behoren deze duidelijk niet tot de maatstaf van heffing (Cass. 28 februari 2019).