Zie voor een artikel met toelichting en een verwijzing naar de circulaire (J. Opreel, “Fiscus publiceert FAQ over onroerende verhuur”, Fisc. Act 2019, afl. 14, p. 1-6).