Persoonlijke opinie van Salens in de rechtsleer (P. Salens, “Hoe de vergoeding begroten die de bedrijfsleider moet betalen aan zijn vennootschap op het einde van een zakelijk recht?”, Fisc. Act 2019, afl. 14, p. 6-11).