Daarvoor zijn gebruiksrechten vereist en als die bij de vennootschap-vruchtgebruiker zitten, is de vrijstelling van artikel 93bis WIB 1992 niet van toepassing (Rb. Antwerpen 26 november 2018)