Een erfpacht overdragen levert in de PB een volledige belastbaarheid op. Voor eigen woningen in erfpacht (op het perceel) geldt nu een specifieke vrijstelling in artikel 12 § 4 WIB 1992 (zie wetsvoorstel 696). In de finale versie is de initiële insteek verwaterd en komen alle overdrachten (NIET vestigingen) van erfpachten en opstallen op bebouwde onroerende goederen in aanmerking (J. Van Dyck, “Overdracht erfpacht en opstal: nieuwe opportuniteit voor optimalisaties?”, Fiscoloog 2019, afl. 1611, p. 1).