Het is een feitelijke appreciatie waaruit blijkt dat er geen sprake is van een echte (beroeps)activiteit (of het wordt minstens niet bewezen door de administratie), waardoor de kwalificatie als onroerend inkomen moet behouden blijven (Antwerpen 27 november 2018).