Volgens Vlabel wordt de vennootschap nog altijd ab initio geacht eigenaar of verwerver te zijn, zij het dat de overname gewoon niet meer bevrijdend werkt (dus wel allebei aansprakelijk ter betaling van de rechten: Standpunt Vlabel 19.030 van 1 april 2019).