Een deel van de promotie is volgens het Hof in het voordeel van de grondvennootschap en is bijgevolg niet aftrekbaar (Gent 28 november 2017, met kritische noot T. Van Beveren)