Met dien verstande dat de aankoopkosten wel moeten afgetrokken worden om tot de juiste prijs van het vruchtgebruik te komen (Antwerpen 8 januari 2019). Markant detail: de verliezende belastingplichtige probeert de revisor (die de waardering heeft opgemaakt) in vrijwaring te roepen maar het Hof oordeelt dat deze waardering slechts een inspanningsverbintenis was en een resultaatsverbintenis.