Doctrineartikel over de vraag of een positieve eigenvermogenswaarde vereist is voor de overdracht van een vermogen in het kader van fusies of splitsingen. Opgepast: deze literatuur dateert van voor het WVV (F. Van Campe, “De interferentie tussen het boekhoudrecht en het vennootschapsrecht bij fusies en (partiële) splitsingen”, T.R.V. 2018, p. 609)