In de concrete omstandigheden is het Hof van oordeel dat de meerwaarde moet worden geboekt in het jaar van de eigendomsoverdracht (Gent 8 januari 2019).