Cassatie bevestigt Aux Vieux Saint Martin-rechtspraak, ditmaal als het gaat over notionele intrestaftrek. Bij abnormale structurering is er sprake van een abnormaal of goedgunstig voordeel, waardoor de ontvangen inkomsten in casu niet aftrekbaar zijn van de NIA (Cass. 24 mei 2019, zoals besproken in T. Jansen, “Geen fiscale aftrekken meer in economisch ‘abnormale’ omstandigheden, aldus Cassatie).