Feitelijke invulling in welke mate de infrastructuur strekt voor onderwijs en dus vrijgesteld is van OV (Gent 7 mei 2019)