Belastingplichtige kan tegenbewijs leveren door aan te tonen dat er geen sprake is van een voordeel, bij gebreke waaraan de forfaitaire waarderingsregels terzake niet toepasselijk zijn (Antwerpen 28 mei 2019). Zie eveneens B. De Cock, “Geen belastbaar voordeel bij marktconforme vergoeding”, Fisc. Act. 2019, afl. 24, p. 1-4. Zie voor een recentere uitspraak van Antwerpen; Antwerpen 4 februari 2020 in Fiscoloog 1654 en op monkey.