Ruling waarbij 6% tarief ook toegekend wordt aan latere toetreders (weliswaar niet zonder beperking), om redenen specifiek aan cohousing (Ruling 2018.0823), terwijl de Minister het tevoren strenger had aangekondigd (Zie X. “BTW. Co-housing, Wel of niet ‘vooraf’?”, Fiscoloog 2019, afl. 1617, p. 11).