Het grondwettelijk hof ziet geen onderscheid op het vlak van aftrekbaarheid, aangezien in beide gevallen de voorwaarden van artikel 49 WIB 1992 moeten vervuld zijn (GW Hof 23 mei 2019)