Een casus die in wezen niets met vastgoed te maken heeft maar naar analogie wel kan en moet worden toegepast in soortgelijke gevallen. Als binnen een groep van transportbedrijven de brandstofkosten centraliseert en dan doorrekent, dan is dan geen levering van brandstof van deze vennootschap aan de verbonden vennootschap maar louter een voorfinanciering. Concreet betreft het dan een kredietverrichting die vrijgesteld is van btw (HvJ C-235/18 van 15/05/2019).