Vlabel geeft voorrang aan de uitbrengbepalingen boven de gemene regels. Heeft de vennoot een onverdeeld aandeel in een onroerend goed en koopt hij/zij de andere onverdeelde delen aan van de vennootschap, dan is het verdelingsrecht als gemeen recht niet automatisch van toepassing. De bijzondere uitbrengbepalingen moeten worden gevolgd. Blijkt de vennoot aan de voorwaarden van de uitzondering te voldoen (personenvennootschap, gekocht met registratierechten, …) dan aanvaardt Vlabel alsnog de toepassing van de verdelingsrechten als zijnde een “heffing volgens de werkelijke aard”. Wie geen vennoot is, die is beter af, want deze ontsnapt volledig aan de uitbrengbepalingen (Vlabel nr. 17050 dd. 22/01/2018)