Klassiek voorbeeld van btw-vernieuwbouw. Erfpacht kan onder btw worden gevestigd. Recht op aftrek wordt bepaald als zijnde de verhouding [canon / (waarde werken + waarde constructies voor werken)], waarbij de waarde van de grond uit teller en noemer wordt geweerd. Indien deze verhouding 95/97,50% overschrijdt, dan is deze aftrek 100% (quod non in dit geval). DVB neemt cijfers aan en doet geen uitspraak (Voorafgaande beslissing nr. 2018.0883 d.d. 13.11.2018)