Rechtbank meent van niet aangezien het contract niet door elke partij was ondertekend en men er altijd later mondeling kan van afwijken (Rb. Antwerpen 3 mei 2019)