Illustratie van de feitelijke vaststelling van de private ter beschikking stelling. Voorts is er pas sprake van een conciërgewoning als deze duidelijk de private behoeften overschrijdt, opgelegd is en past in het kader van de onderneming. De historische ongelijke behandeling van het bedrag van het VAA wordt nogmaals ongrondwettelijk bevonden. Of de geheime commissielonen kunnen worden weerhouden, vergt eerst een prejudiciële vraag aan het Grondwettelijk Hof (Antwerpen 16 oktober 2018)