Slechts een deel van het goed kwalificeert als afzonderlijk goed waarvoor de vrijstelling kan worden gekregen en ook wordt ruime aandacht besteed aan de inspanningen van de eigenaar om het toch productief te laten zijn (Gent 12 februari 2019)