Ingeval van een lease waarbij de verbrekingsvergoeding wordt bepaald als zijnde de betaling van de som van de resterende termijnen, is geen schadevergoeding zonder tegenprestatie maar een uitvoering van het contract, waardoor in regel btw verschuldigd is/blijft. Dit is pas anders indien feitelijk kan worden bewezen dat de vordering niet kan worden geïnd (HvJ 03.07.2019, zaak C-242/18)