Indien de prijsherziening betrekking heeft op een lopende opdracht die wordt uitgevoerd, is er sprake van een handeling met een tegenprestatie en dus geen schadevergoeding. Btw is bijgevolg verschuldigd (Cass. 21 juni 2019)