Het Grondwettelijk Hof meent dat de beide aan dezelfde voorwaarden onderworpen zijn wat de aftrek van de kosten betreft, zodat er geen sprake is van discriminatie (Grondwettelijk Hof 23 mei 2019, met noot van L. Kell).