Eenmans-bvba wordt vereffend. Het lopende vruchtgebruik (gesplitste aankoop grond onder registratierechten + gesplitste oprichting nieuwbouw met btw) wordt daardoor beëindigd. De partijen kiezen er echter voor om de vennootschap te vergoeden voor het vroegtijdig einde van het vruchtgebruik, op basis van de suppletieve burgerrechtelijke regels. Het oordeel van de rulingcommissie is dat er geen belastbaar voordeel is wegens foutieve waardering en dat dit in beginsel geen verkoop is onderhevig aan de evenredige verkooprechten (zij het dat er in Wallonië nog een uitzondering van toepassing is voor de uitgevoerde werken (wel onderhevig aan 12,50%)) (Voorafgaande beslissing nr. 2018.1215 d.d. 26.02.2019)