Feitelijk rijke casus waarbij opsplitsing in erfpacht en trefonds tussen de verbonden vennootschappen niet het gevolg is van een split sale en de (vele) voorafgaande stappen allen economisch zijn gemotiveerd. Bij de vergoede overdracht, met wedersamenstelling van de volle eigendom in hoofde van de derde verkrijger, is er 12,50% te betalen op de waarde van de tréfonds en 2% op de waarde van de erfpacht. Over de bedragen doet de rulingcommissie geen uitspraak (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0107 d.d. 26.03.2019). Zie ook Voorafgaande beslissing nr. 2020.0051 van 3 maart 2020.