Na het wijzigen van de boekhouddoctrine door de CBN, wordt de opbrengst van de vestiging van het erfpachtrecht niet langer gespreid belast overeenkomstig artikel 47 WIB 1992 maar wel via de overlopende rekeningen, bij ontstentenis van een boekhoudkundige meerwaarde (zie Voorafgaande beslissingen 2016.649 van 6 december 2016, 2016.138 van 19 april 2016)