Vrijstelling btw als bedrijfstak en vrijstelling evenredige registratierechten omdat er geen schulden mee worden overgedragen (Voorafgaande beslissing nr. 2019.0157 d.d. 26.02.2019).